O SPOLEČNOSTI

 

Společnost TECMOS se zabývá technickými výpočty ve strojírenství s důrazem na pevnostní výpočty v letectví. Provádíme pevnostní, únavové a dynamické analýzy letadlových konstrukcí a vnitřního vybavení dopravních letadel s využitím jak MKP metody tak i klasických výpočetních postupů.