Wing tip tank FE-model

Strength Calculation for General Aviation
Strength Calculation for Railway Engineering
Strength Calculation for Aircraft Cabine Equipment

Provádíme statické, únavové a dynamické výpočty

 • pro všeobecné letectví (primární konstrukce, vybavení kabin)
 • pro železniční techniku
 • pro strojírenství

Společnost TECMOS se zabývá technickými výpočty ve strojírenství s důrazem na pevnostní výpočty v letectví. Provádíme pevnostní, únavové a dynamické analýzy s využitím jak metody konečných prvků (MKP, FEM), tak i klasických výpočetních postupů.

Disponujeme kapacitou 20 tis. výpočetních hodin ročně a při práci využíváme: ANSA/META, FEMAP, NX/NASTRAN, ABAQUS, AFGROW a vlastní jednoúčelové programy a skripty.

Jsme držitelé certifikátů ISO 9001:2015 a AS 9100D.

Nabízené služby

 • Pevnostní kontrola a optimalizace letadlových a jiných konstrukcí s využitím metody konečných prvků, ale i metod a postupů klasické pružnosti pevnosti.
 • Výpočty zatížení.
 • Příprava detailních MKP modelů součástí a sestav.
 • Statické lineární a nelineární analýzy metodou konečných prvků.
 • Únavové a DT výpočty.
 • Řešení stability dílců a konstrukcí.
 • Frekvenční dynamické analýzy.
 • Zjištění vlastních frekvencí konstrukcí a jejich optimalizace.
 • Dokumentace výpočtů, tvorba technických zpráv.
 • Běžné konstrukční výpočty součástí a spojů.
 • Studie proveditelnosti a posouzení koncepce konstrukce.
 • Výpočty v oblasti obranné a speciální techniky.
 • Posouzení bezpečnosti a spolehlivostí konstrukcí.

Všeobecné letectví

 • Stanovení zatížení (FAR, CS, AP-23,…).
 • Pevnostní kontrola a optimalizace tenkostěnné primární konstrukce s využitím MKP a analytických metod
  (HSB, Bruhn, Niu atd.).
 • Únavové a DT analýzy letadlových konstrukcí.
 • Příprava detailních MKP modelů dílců a sestav.
 • Příprava pevnostních a únavových zkoušek.
 • Certifikační zprávy a dokumentace.

Vybavení kabin dopravních letadel a vrtulníků

 • Interface load analýzy pro vybavení kabin velkých dopravních letadel (Galley, Stowages, Racks, Stretchers, atd.).
 • Frekvenční dynamické analýzy (SEI, Windmilling).
 • Příprava podkladů a dokumentace pro provádění pevnostních zkoušek.
 • Optimalizace konstrukce zkušebních přípravků.
 • Příprava certifikačních dokumentů.
 • Pevnostní kontrola a optimalizace konstrukčních uzlů.

Železniční technika

 • Příprava detailních MKP modelů (rámy, kabiny, spřáhla, konvertory, dveře atd.).
 • Výpočet a posouzení konstrukce a spojů (DIN 12663, DVS 1612, DIN 1889-2 atd.).
 • FMECA analýzy.

Strojírenství

 • Transportní a zkušební přípravky, kontrola dimenzí, spojů, tuhosti.
 • Pevnostní kontrola strojírenských součástí (převodovky, hřídele, šroubové spoje, sváry,…)

Kariéra